Kinderopvang

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ouders moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kindercentrum, gastouder of buitenschoolse opvang (BSO).

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar die op de basisschool zitten. De kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen en ook tussen de middag. De BSO is doorgaans gekoppeld aan één of meer basisscholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren) of bekijk de namen en adressen van de verschillende BSO-locaties en de aanbieders in het register kinderopvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten.

 

Tegemoetkoming kosten

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang of peuterspeelzaal die in het Landelijke Register Kinderopvang staat. Wanneer u en uw partner beide werken of studeren, kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Het gaat hier om de zogenaamde kinderopvangtoeslag.

 

Geen werkgever, toch kinderopvangtoeslag

Het kan zijn dat u geen werkgever heeft en toch gebruik moet maken van kinderopvang. In dat geval kunt u de overheid om een bijdrage in de kosten vragen. Wanneer u deelneemt aan een re-integratietraject van de gemeente waardoor kinderopvang noodzakelijk is, kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen heeft u een doelgroep verklaring van de gemeente nodig.