Erepenninghouders Oegstgeest

De Oegstgeester erepenning wordt vanaf 1949 uitgereikt aan inwoners en instanties in Oegstgeest die zich op allerlei vlak hebben ingezet voor de gemeente. In totaal betreft het 77 uitgereikte penningen. Deze erepenning kon in eerste instantie in zowel een bronzen als zilveren uitvoering worden uitgereikt. Na 2005 is er echter besloten om alle erepenningen in de zilveren uitvoering uit te reiken.

 

Oegstgeester Erepenning zoals in 2014 uitgereikt aan het Bestuur Oorlogsgravenstichting Oegstgeest.

Oegstgeester Erepenning zoals in 2014 uitgereikt aan het Bestuur Oorlogsgravenstichting Oegstgeest.

 

Hieronder vindt u een lijst met de erepenning houders en de reden waarom zij deze penning in ontvangst hebben mogen nemen. De meest recentelijke erepenning is uitgereikt aan de Oegstgeester Brandweer bij hun 300-jarig jubileum.

 

Erepenninghouders Oegstgeest

NAAM

DATUM

REDEN TOEKENNING

L.A. Kesper

01-12-1949

Commissaris der Koningin

J.C. Baumann

30-12-1949

Burgemeester

T. van Egmond

21-01-1950

Grote verdiensten in on­der­schei­dene functies aan de gemeente bewezen

Bestuur Gevers-Deutz bewaarschool

01-03-1950

Uitgereikt t.g.v. 75-jarig bestaan

Bestuur Huize Duinzicht

12-07-1950

Uitgereikt t.g.v. 100-jarig bestaan

J. den Ouden

12-08-1952

25-jarig raadslidmaatschap 1927 -1952

K. S. Thomas

29-08-1956

25-jarig raadslidmaatschap 1929-1956

Bestuur Oranjevereniging

01-06-1959

50-jarig bestaan

N. van Welzen

01-05-1961

25 jaar voorzitter Oranje­vereniging

J.W. van Leeuwen

30-11-1963

Hoofd Terweeschool  1929 - 1963

Vereniging Voorbereidend Lager Onderwijs

24-04-1964

Uitgereikt t.g.v. 100-jarig bestaan

P.H. Smits-Witvliet

18-11-1967

Uitgereikt bij 70 verjaardag wegens verdiensten voor Oegstgeester burgerij

H.L. du Boeuff

29-02-1968

Burgemeester van Oegstgeest 1950-1968

A. van Driel

25-06-1969

Voorzitter Rijnlands Lyceum 1956 - 1969

B.C. van Krieken

30-12-1969

De vele diensten voor de gemeente gedurende zijn 40-jarige ambtsperiode als Referendaris ter secretarie

P.H.M.S. van der Voort

21-01-1971

Raadslid 1953 - 1970

Wijkhoofd 1957- 1969

J. de Visser

29-01-1971

Gemeentesecretaris 1939 -1971

M. van den Bos-Buurman

 

15-12-1971

Lid van het college voor de verlening van bijstand 1950 -1972

F.W.N. Hugenholz

15-08-1973

Gemeente arts 1930 -1973

A. Gaykema

23-11-1973

Penningmeester Oranjevereniging

T.A.J. van Eysinga

31-08-1979

Burgemeester van Oegstgeest 1968 -1979

J. Vreeken

 

11-01-1980

Gemeentesecretaris 1940 -1980

J.J. Thorn

26-08-1982

Wethouder 1966 - 1982

T. L. van Hazel

 

24-04-1986

Raadslid  1977 - 1986

Wethouder 1982 - 1986

Bestuur Oegstgeester Lawn Tennis Club

20-09-1986

100-jarig bestaan

T. van der Swaagh-van Ham

27-09-1986

Verdiensten op liefdadig en maatschappelijk gebied

M.E. Gouverneur-van Deene

08-03-1988

Algemene verdiensten Raadslid

Zusters Franciscanes­sen van Mariadal

19-11-1988

1850 - Oegstgeest 1988

T.. L. Blom-de Kock van Leeuwen

06-04-1989

Raadslid 1974 - 1989

Wethouder 1978 - 1989

W.A.G. van Kesteren

28-06-1989

37 jaar werkzaam bij de ge­meen­te

D. Held

16-12-1989

Huisarts/ Voorzitter van bejaardencentrum Hofwijck

P. van Veen

27-04-1990

Raadslid 1970 – 1990

Wethouder 1986 - 1990

A.L. van Ingen Schenau

14-05-1990

Voorzitter Sportraad 1975 – 1990

Bestuur Woningbouwvereniging "Buitenlust"

08-06-1990

65-jarig bestaan

Ajax Sportman Combinatie

15-05-1992

100-jarig bestaan

Bestuur IJsclub Oegstgeest

16-01-1993

100-jarig bestaan

A. Koch

04-02-1993

30 jaar verslaggever Oegstgeester Courant

A.A. van Dockum

07-07-1998

34 jaar werkzaam bij gemeente Oegstgeest

S. H. Scheenstra

23-09-1998

Burgemeester van Oegstgeest 1979-1998

H. van Rees

01-04-1999

Indicatiecommissie 1977 – 1999

H.L. Engberts

10-04-2000

Werkzaamheden t.b.v. SKO 1993-2000

J.B. Turk

21-5-2000

Waardering voor het werk voor wijkvereniging Buitenlust

H. L. Heemskerk

30-06-2000

Voor het organiseren van 15e keer poldercross Oegstgeest en voor het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen

J.C. de Vriend

23-11-2000

35 jaar Sinterklaas 1965 -2000

R.C. Vogel

01-02-2001

25 jaar lid Kunstadviescommissie

N.A. Wiersma

31-05-2001

40 jaar basisonderwijs

A.A. Labordus

 

18-12-2001

21 jaar lid Kunstadviescommissie

De heer en mevrouw Neuman

08-04-2003

Opvang en zorg voor hartpatiënten uit derde wereld sinds 1984

H.D.A. Steens-Stam

13-01-2004

Raadslid 1994 -2002

Wethouder 1998-2003

E.G.M. Tromp-Klaren

 

17-08-2004

Voor de geheel belangeloze inzet ten behoeve van psychosociale hulp aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten

G.A. van der Steenhoven

17-08-2004

Voor de geheel belangeloze inzet ten behoeve van psychosociale hulp aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten

H. van Dulmen Krumpelman-Nijdam

31-08-2004

23 jaar voorzitter oorlogsgravencomité; enkele jaren voorzitter K&O

E.J.M. van Abswoude

 

27-09-2005

Meer dan 3 decennia inzet voor vrijwillige brandweerkorps, o.a. t.b.v. personeelsvereniging ‘Paraat’

De heer en mevrouw Van Cuilenburg-Pasma

01-07-2007

 o.a. Regio Bank

R. Oltmans

 

21-09-2007

Hockeyclub

Winnaar Europees kampioenschap Hockey 2007

Roelant Oltmansfonds

I. Mooi

01-12-2007

Haar inzet voor VPGO

H. J. T. Nieuwenhuis

20-12-2007

Voorzitter wijkvereniging Poelgeest

G. Verhaar

01-03-2008

Koster Regenboogkerk/Pauluskerk;

conciërge Hofdijk

Mevrouw de Vriend

18-12-2008

41 jaar hulppiet van Sinterklaas

M. Zijlstra

18-12- 2008

Dé wijkagent van Oegstgeest

K. van  Hees

30-04-2009

Muziekvereniging “25 jaar maatgevend”

M. Spieksma-Boezeman

13-05- 2009

Archiefzaken “Uit liefde voor het verleden”

P. den Hollander

 

16-12-2009

Buurtvereniging Buitenlust “7 jaar de stille kracht van Buitenlust”

Huurders Organisatie Buitenlust

16-12-2009

Woningbouwvereniging Buitenlust “De steun in de rug”

R. van der Hoorn

28-09-2010

35 jaar jubileum sportschool “Bewogen Bewegen”

K.J.E. de Soeten-Gaarlandt

12-12-2010

Kamerkoor Oegstgeest

M. den Hollander

14-01-2011

VVN “34 jaar veilig naar school”

H. Prins

14-01-2011

VVN “Verkeersveiligheid voor alles”

M. Raatsie

 

19-12-2011

Inzet voor cliënten in zorgcentra en onbetaald fotograaf bij evenementen

H. Klaver

28-03-2013

Raadslid 2000 –2013

L. Geelhoed

09-01- 2014

Verbinder binnen Oegstgeest en inzet voor het Dorpslab

Bestuur Oorlogsgravenstichting Oegstgeest

09-01-2014

Blijvend herinneren aan en uitdragen van de nagedachtenis voor de in Oegstgeest begraven mannen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog

T. Kohlbeck

11-02-2016

Wethouder 1980-1994

Lid diverse besturen w.o. ouderenbond ANBO

H. Völker-Dieben

24-09-2016

Inzet Kasteel Oud Poelgeest

W. van Elk

 

23-06-2017

Schrijver, columnist en fotograaf voor de Oegstgeester Courant

S. Baatenburg de Jong-Telling

 

19-12-2017

Inzet voor Osger, Beeldengids van  Oegstgeest, kunst- en cultuurcommissie, schrijverstegels e.a.

M. Cremers

18-12-2018

Inzet voor de PVOO, oud-voorzitter

Oegstgeester brandweer

15-06-2019

300-jarig bestaan

Rianne Meester

17-12-2019

Inzet VOO, MEC, Osger-weekend