Wandelpad langs het Oegstgeesterkanaal

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Wandelpad langs het Oegstgeesterkanaal

16 mei 2019

In 2011 zijn we gestart met plannen voor een wandelpad langs de oever aan de noordzijde van het Oegstgeesterkanaal. Zo maken we het mogelijk om langs het kanaal naar de Klinkenbergerplas te wandelen en voegen we een mooie wandelroute toe aan het provinciale wandelnetwerk. In 2012 hebben we in overleg met onder meer omwonenden en het hoogheemraadschap een passend ontwerp gemaakt. Dat najaar besloot de gemeenteraad echter om de aanleg van het pad uit financiële overwegingen uit te stellen. Inmiddels is er wel geld beschikbaar.

Geld voor recreatie en natuur

We werken samen met Leidse Ommelanden/Provincie Zuid Holland, Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland om de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving te vergroten. Vanuit de gemeente Oegstgeest en vanuit dit samenwerkingsverband is nu voldoende geld beschikbaar om het wandelpad in het najaar van 2019 alsnog aan te leggen.

Ontwerp en aansluiting op andere paden

Het ontwerp uit 2012 is ongewijzigd. Er wordt een gemaaid graspad aangelegd vlak langs de natuurvriendelijke oever van het kanaal.  Door bloemrijke bermen langs het wandelpad in te richten verhogen we de biodiversiteit en wordt de beleving van het landschap langs het Oegstgeesterkanaal versterkt. Een informatiepaneel informeert de wandelaar over de historie van het Oegstgeesterkanaal en de natuur in het gebied.

Meer informatie

We hebben omwonenden per brief geïnformeerd. U kunt het ontwerp en het overzicht met veelgestelde vragen digitaal bekijken. Op woensdagavond 8 mei organiseren we een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13. Medewerkers van de gemeente en het hoogheemraadschap zijn dan beschikbaar om overgebleven vragen te bantwoorden.

Bijlagen

Deel op Facebook Deel op Twitter