Start tweetal projecten waarbij uw ervaringen belangrijk zijn

  • E-mail pagina
  • Lees voor

10 september 2019

  • het opstellen van een nieuw basis rioleringsplan (BRP)
  • het uitvoeren van een stresstest

BRP

Een basisrioleringsplan is een overzicht van het gehele rioolstelsel van de gemeente. Daarin is onderzocht of het rioolstelsel groot genoeg is om alles wat in het riool wordt geloosd te kunnen afvoeren. Dat kan zijn afvalwater uit bijvoorbeeld de keuken, badkamer,  wasmachine en nog vele andere. Ook normale regenbuien moet afgevoerd kunnen worden via de riolering. Als het basisrioleringsplan is vastgesteld wordt er een plan opgesteld voor verdere vervanging en verbetering van de riolering. Samen met de gemeente Leiden; Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Dunea en Hoogheemraadschap is het beleid in het integraal Waterketenplan voor de komende jaren vastgelegd. In Oegstgeest zal dat in de gemeenteraad van september worden behandeld. Het basis rioleringsplan moet voldoen aan dat beleid.

Stresstest

De stresstest is een onderzoek naar de gevolgen van de klimaatveranderingen. We kijken dan naar de risico’s als gevolg van extreme regen, hitte, droogte en overstroming van watergangen. Meer uitgebreide informatie kunt u vinden bij het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Verzamelen van klachten

Om voor deze twee projecten alles goed in beeld te krijgen worden veel gegevens verzameld. Ook het verzamelen van klachten over wateroverlast als gevolg van regen en minder goed of slecht functionerende riolering horen hierbij. U kunt dan bijvoorbeeld denken blank staande straten, overlopende watergangen, extreem hoge grondwaterstanden  in de achterliggende twee jaar. Bij de gemeente  zijn er een aantal bekend. Vaak wordt er  geen melding gemaakt naar de gemeente. Graag vragen we uw medewerking om met de gemeente uw ervaringen te delen. Het zou ons helpen als u uw klachten of ervaringen doorgeeft hierbij te vermelden:

  • De locatie; straat en huisnummer
  • Het tijdsstip; dag en uur (indien u dat nog weet). Dit willen we graag zo nauwkeurig mogelijk weten om uw opgaven te vergelijken met gegevens over gevallen regenbuien.

U kunt uw input sturen naar:  waterloket@oegstgeest.nl, via het contactformulier of telefonisch via 14071 met E.F. (Floor) Vergunst; telefoon 14071.

 

Deel op Facebook Deel op Twitter