Reinigen van kolken

  • E-mail pagina
  • Lees voor

05 november 2018

Ook dit najaar worden de straatkolken en trottoirkolken gereinigd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om het riool schoon te houden en ervoor te zorgen dat het water goed wegstroomt. De kolkenreiniger moet natuurlijk wel goed bij de kolk kunnen, daarom vragen wij u om daar met parkeren van de auto rekening mee te houden. Probeert u enige afstand van de kolk te houden zodat deze geopend kan worden en de zuigbuis in de kolk gezet kan worden. In principe kan vanaf de vrachtwagen over normale personenauto de trottoirzijde bereikt worden.

Verkeer

Voor de reinigingswerkzaamheden behoeft het lokale verkeer niet te worden omgeleid. Wel kan het enige verkeershinder met zich meebrengen in smalle straten. Graag uw begrip hiervoor.

De firma P.C. van der Wiel B.V. zal de werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden starten op 9 november en nemen ongeveer voor heel Oegstgeest 18 dagen in beslag voor het machinaal zuigen van de kolken. Aansluitend nog ongeveer 6 dagen voor handwerk.
Een gedetailleerde planning blijkt in de praktijk niet goed te werken. Weersomstandigheden kunnen grote invloed hebben op de activiteiten. De werkzaamheden starten in Haaswijk.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer E.F. Vergunst; telefoon 14071 tussen 9:00 en 12:00 uur.

Deel op facebook Deel op twitter