Onderzoek talentontwikkeling jeugd in Oegstgeest

  • E-mail pagina
  • Lees voor

04 december 2017

We vragen uw medewerking voor het invullen van een korte vragenlijst.

Onderzoeks- en adviesbureau ResCon voert in opdracht van de gemeente Oegstgeest een onderzoek uit naar talentontwikkeling bij Oegstgeester jeugd. De gemeente wil graag dat ieder kind en iedere jongere zich ontwikkelt naar zijn/haar capaciteiten en talenten. Dit is van belang voor het welbevinden het kind én zijn/haar omgeving, zowel nu als in de toekomst. Iedere ouder draagt bij aan de ontwikkeling van zijn/haar kind. Wanneer dat even niet lukt moet er passende ondersteuning beschikbaar zijn. De gemeente mist echter nog aanknopingspunten hoe dergelijk aanbod precies ingericht zou moeten worden zodat het zo optimaal mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van u als ouder. Om hier meer inzicht in te krijgen willen wij u vragen een korte vragenlijst in te vullen.  

Het invullen van de vragenlijst vraagt maximaal 5 minuten van uw tijd en deelnemen kan tot 20 december 2017. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Marloes Martens van onderzoeksbureau ResCon (m.martens@rescon.nl of 023-5310015).

Deel op facebook Deel op twitter