Oegstgeest krijgt Idylle voor wilde bijen en vlinders

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Oegstgeest krijgt Idylle voor wilde bijen en vlinders

19 februari 2019

Bijen en vlinders hebben bloemrijk gebied nodig om te kunnen leven.  Langs het Lotte Stam – Beesepad in Oegstgeest leggen we een nieuw perceel bloemrijk grasland (een zogenaamde vlinder- en bijenidylle) aan met daarop een bijenhotel. Een prachtige plek voor bijen, vlinders én mensen. Het gebied sluit aan op de bestaande ecologische bermen die Oegstgeest al rijk is en waarin de natuur zijn eigen weg kan gaan.

De totstandkoming van het gebied  is een samenwerking tussen de gemeente Oegstgeest, Groene Cirkels Bijenlandschap en de Vlinderstichting.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Idylle zijn inmiddels afgerond. Op woensdag 20 februari zaaien kinderen van groep 6 van basisschool “Joris de Witte” samen met de gemeente en de Vlinderstichting het grasland in met inheemse bloemsoorten. 

Wat is een Idylle?

Een Idylle is een bloemrijke plek voor bijen, vlinders en andere insecten. Vlinders en bijen hebben het moeilijk in Nederland, omdat er steeds minder bloemrijke plekken zijn. Door de aanleg van een Idylle komt hier verandering in. In steden en dorpen in het buitengebied worden velden en bermen ingezaaid met een meerjarig, inheems, bloemenmengsel zodat er volop nectar en stuifmeel te vinden is.

De officiële opening van het bloemrijke grasland vindt plaats op woensdag 22 mei 2019. U bent van harte welkom.  De uitnodiging met andere informatie vindt u te zijner tijd op deze website en in de Oegstgeester Courant.

 

 

Deel op Facebook Deel op Twitter