Loden waterleidingen in uw woning?

  • E-mail pagina
  • Lees voor

04 februari 2020

Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Heeft u nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen.

Uit loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loskomen en zo in het drinkwater terechtkomen. Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) loden leidingen te vervangen. Zolang loden leidingen niet zijn vervangen, adviseert de GGD gebruiksadviezen op te volgen. Ook voor nieuwe leidingen en kranen geeft de GGD gebruiksadviezen.

Hoe komt lood in het kraanwater?

Het drinkwater dat door het waterleidingbedrijf wordt geleverd, is van hoge kwaliteit. Het is veilig om te drinken en het is de gezondste keuze.

Alleen in sommige situaties kan te veel lood in kraanwater voorkomen. Lood kan in het drinkwater komen door:

  • loden leidingen in huizen gebouwd voor 1960;
  • de eerste drie maanden bij nieuwe kranen en/ of waterleidingen (in nieuwbouw of gebouwen waar kranen en leidingen vervangen zijn).

Ongeboren kinderen, zuigelingen en jonge kinderen

Lood in kraanwater kan bij ongeboren kinderen (via de moeder), flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar leiden tot een lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies). Jonge kinderen zijn gevoelig, omdat zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht en relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal. De hersenen bij jonge kinderen zijn nog in ontwikkeling waardoor het effect op IQ groter is.

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen

Er is weinig onderzoek gedaan naar de loodblootstelling van oudere kinderen. Mogelijk is er ook bij deze groep sprake van invloed op het IQ. GGD'en schatten in dat er een klein effect op het IQ kan zijn voor oudere kinderen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken. Bij volwassenen die veel kraanwater drinken (minimaal 2 liter per dag), kan een hoge loodconcentratie in het kraanwater leiden tot een verhoogde kans op een chronische nierziekte en een licht verhoogde bloeddruk.

Check waterleidingen

Weet u niet of er loden leidingen in uw woning pand zijn. Met behulp het stroomschema kunt u dit zelf checken. Is er sprake van een loden leiding? Dan gelden onderstaande adviezen.

Adviezen bij loden leidingen

Het belangrijkste advies is om loden leidingen te vervangen (of te laten vervangen door de verhuurder). Zo lang dat (nog) niet gebeurd is, gelden de volgende adviezen:

  • Zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar krijgen het advies flessenwater uit de winkel te gebruiken in plaats van kraanwater. Dit geldt ook voor het aanmaken van bijvoorbeeld flesvoeding, limonade, thee en soep en bij het bereiden van voedsel dat veel water opneemt.
  • Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen kraanwater gebruiken, zolang het niet heel veel is (maximaal zo'n 1 liter voor kinderen tot 2 liter voor volwassenen). Daarbij moet het water na lange stilstand (ongeveer 8 uur) wel eerst 2 minuten worden doorgespoeld. Als kinderen en volwassenen meer water drinken dan hiervoor is aangegeven, is het advies om flessenwater te gebruiken.

Adviezen bij nieuwe kranen of waterleidingen

  • Bij een nieuwe kraan: laat de kraan bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden doorlopen.
  • Bij nieuwe waterleidingen: laat de kraan eerst 2 minuten doorlopen als de leiding lang (ongeveer 8 uur) niet is gebruikt.

Voor zowel nieuwe kranen als nieuwe leidingen geldt dat na 3 maanden het lood nagenoeg verdwenen is. Het drinkwater uit de kraan en leidingen is daarna zonder doorspoelen voor iedereen te gebruiken. Let op! Het koken van water voor consumptie vermindert niet de aanwezigheid van lood in het water.

Meer weten?

Op  www.ggdhm.nl  staat meer informatie over lood in kraanwater en een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Hier staat ook het bijgevoegde stroomschema om te controleren of er loden leidingen zijn en een filmpje hoe u deze herkent.

Met vragen over lood en gezondheid kunt u contact opnemen met team Medische Milieukunde via telefoonnummer 088- 308 3381 of via mmk@ggdhm.nl.

Deel op Facebook Deel op Twitter