Inspraak conceptvisie Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)

  • E-mail pagina
  • Lees voor

14 mei 2019

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude gaan de jeugdhulp op een andere, kleinschaliger manier organiseren.  Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we een gezamenlijke visie opgesteld “Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)”.

De visie ”Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” beschrijft de visie van de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio.  In de Leidse regio staan de kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin centraal. Als er hulp nodig is, bieden we passende hulp dichtbij  en vanuit de leefwereld van het kind en het gezin, waarbij vroegsignalering en preventie belangrijke factoren zijn.  Met deze visie heeft de Leidse regio de ambitie om de jeugdhulp inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en tegelijkertijd te sturen op de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel, teneinde passende hulp en ondersteuning te bieden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Oegstgeest heeft de conceptvisie “Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” op 7 mei 2019 vastgesteld voor inspraak.

Ter inzage en inspraak

De visie ligt van 14 mei tot en met 17 juni 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis.

U kunt uw inspraakreacties uiterlijk 17 juni 2019 schriftelijk indienen en richten aan de Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest via Natalie van Houten, Postbus 35 2350 AA Leiderdorp. Daarnaast kunt u uw reacties ook mailen naar n.van.houten@leiderdorp.nl

Informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij het projectteam Doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio. Het projectteam is bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per mail via n.van.houten@leiderdorp.nl


Deel op Facebook Deel op Twitter