Inloopavond evaluatie betaald parkeren Leiden

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Inloopavond evaluatie betaald parkeren Leiden

15 mei 2018

Op 1 november 2016 heeft de gemeente Leiden betaald parkeren ingevoerd tot aan de gemeentegrens met Oegstgeest. In maart 2017 hebben we naar aanleiding daarvan parkeertellingen uitgevoerd en is er een informatieavond gehouden. Velen van u hebben deze avond bezocht. Tijdens deze avond is toegezegd dat we met een evaluatie zouden komen en naar mogelijke oplossingen voor de toegenomen parkeerdruk zouden kijken. Deze evaluatie is inmiddels gereed.

Inloopavond dinsdag 15 mei 2018

Van 19:30 tot 20:30 uur bent u welkom op het gemeentehuis om uw reactie te geven over de voorgenomen maatregelen. Er wordt geen centrale presentatie gegeven. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en in gesprek gaan met de aanwezige ambtenaren.

Bijlage

Deel op facebook Deel op twitter