Hoe is het verlopen met de ‘Vrijwillig Vuurwerkvrije Buurten’?

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Hoe is het verlopen met de ‘Vrijwillig Vuurwerkvrije Buurten’?

12 maart 2019

Afgelopen jaarwisseling is er in Oegstgeest een experiment uitgevoerd met ‘Vrijwillig Vuurwerkvrije Buurten’. De gemeente faciliteerde hierbij bewonersafspraken met betrekking tot een vuurwerkvrije buurt (een straat, plein, plantsoen of erf) door middel van posters en flyers. Zes initiatiefnemers, verdeeld over het dorp,  hadden zich hiervoor aangemeld. Uiteindelijk zijn er tijdens de jaarwisseling twee straten geweest waarin met gebruik van posters werd aangegeven dat er sprake was van een vuurwerkvrije straat. De overige initiatiefnemers hebben om verschillende redenen de vuurwerkvrije buurt niet doorgezet. De twee straten die wel meededen ervoeren volgens de initiatiefnemers aanzienlijk minder overlast ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens hen ervoeren buurtbewoners daarnaast ook minder geluidsoverlast en vuurwerkafval in de straten. Wel wezen zij op het belang van voldoende draagvlak, aangezien het afsteken van vuurwerk een onderwerp is dat veel discussie oplevert. Een positief neveneffect van het experiment is dat wij hebben gemerkt dat buurtbewoners met elkaar het gesprek zijn aangegaan over vuurwerkoverlast, zowel via de sociale media kanalen als in de straten zelf. Ook zonder het gebruik van posters en flyers is er door dialoog meer rekening met elkaar gehouden.

Herhaling experiment

Aankomende jaarwisseling wil de gemeente dit experiment herhalen. We starten eerder met de uitvoering om zodoende inwoners meer de gelegenheid te geven draagvlak te organiseren. Ook zullen wij als gemeente meer de nadruk leggen op het draagvlakaspect.

Deel op Facebook Deel op Twitter