Digitale vragenlijst herontwikkeling de Geesten

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Digitale vragenlijst herontwikkeling de Geesten

06 februari 2019

Aan de zuidkant van Oegstgeest ligt het gebied ‘de Geesten’. Twee delen van ‘de Geesten’ krijgen een nieuwe invulling: Endegeest (ten zuiden van de Endegeesterstraatweg) en Overgeest (achter het gemeentehuis). Herontwikkeling is nu aan de orde omdat bestaande functies wegtrekken, zoals Stichting Centrum '45. De gemeente gaat bij de herontwikkeling van de Geesten uit van een woningbouwopgave. Ook een basisschool, internationale school of andere maatschappelijke functies behoren tot de mogelijkheden. We willen deze gebieden niet los van elkaar bekijken, maar juist de samenhang bewaren. Voordat er daadwerkelijk plannen gemaakt kunnen worden, willen we wensen, knelpunten en kansen inventariseren.

Was u niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst op woensdag 6 februari komen? Dan kon u tot en met 21 februari uw mening geven via de digitale vragenlijst. Ruim 100 mensen hebben dit gedaan!

Deel op Facebook Deel op Twitter