Bijeenkomst burgerparticipatie 21 november

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Bijeenkomst burgerparticipatie 21 november

07 november 2017

Burgerparticipatie is een veelgehoorde term en een veelvormig begrip. Het gaat onder meer over andere vormen van samenwerking tussen overheid en inwoners, die steeds belangrijker wordt. Participatie gaat ook over elkaar weten te vinden, op tijd het gesprek aangaan en onderling begrip. Tijd dus voor een goed gesprek tussen inwoners, lokale initiatiefnemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren over dit onderwerp. Want hoe doen we dit in Oegstgeest? We horen graag meer over uw ervaringen en ideeën. U bent van harte uitgenodigd! 

In gesprek!

Wat is er nodig om de samenwerking tussen gemeente en inwoners verder te verbeteren?

De afgelopen jaren waren er verschillende participatietrajecten in Oegstgeest, zoals over de lokale en regionale toekomstvisie, de sportvoorzieningen, het maatschappelijk vastgoed, duurzaamheid en de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Welke vorm van participatie geschikt en gewenst is bij de samenwerking tussen gemeente en inwoners om doelen te bereiken, kan per geval verschillen. Wat hebben deze projecten aan inzichten en ervaringen opgeleverd? Welke inzichten en ideeën willen we meegeven voor de komende raadsperiode? Over deze en andere vragen gaat u met elkaar in gesprek. De avond wordt begeleid door Publieke Versnellers, een bureau met veel ervaring op dit gebied.

Datum en locatie

De bijeenkomst is op dinsdag 21 november aanstaande en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Deze vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 13).

Programma

  • 19.30   Inloop
  • 20.00   Opening door wethouder Roeffen
  • 20:05   Uitleg Caleidoscoop: doel en aanpak (Arian van Rijssen, Publieke Versnellers)
  • 20:15   Gesprek in groepen
  • 22:00   Afronding en borrel

U kunt zich aanmelden via deze link. Graag tot 21 november!

Deel op facebook Deel op twitter