Beperking gegegevensverstrekking

  • E-mail pagina
  • Lees voor

13 september 2018

Wij als gemeente zijn verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt?

Gaat u dan naar de de pagina beperking gegevensverstrekking.  Hier vindt u ook alle informatie omtrent beperking gegevensverstrekking/geheimhouding. Hiermee verzoekt u de gemeente niet aan derden gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) te verstrekken

Deel op facebook Deel op twitter