Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

  • E-mail pagina
  • Lees voor
Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

10 april 2018

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Oegstgeest adviseert het college van burgemeester en wethouders actief en initiërend over het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden van de commissie komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. De zittingsduur van de leden van de commissie bedraagt vier jaar. Deze periode kan met vier jaar worden verlengd.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit zeven leden, onder wie een voorzitter en een secretaris. Wegens het vertrek van een van de leden is de Adviesraad op zoek naar een nieuw lid, bij voorkeur met affiniteit, kennis en ervaring met jeugdzorg.

Tijdsinvestering en vergoeding

De gemeente Oegstgeest zoekt leden die bereid zijn zich - voor een aantal uur per week - in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat om tijd voor de voorbereiding en deelname aan de vergaderingen, maar ook voor het actief verzamelen van informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen, het raadplegen van de achterban, werkbezoeken aan organisaties die werkzaam zijn op het terrein van het Sociaal Domein en het gezamenlijk formuleren van adviezen. De tijdsbesteding kan per periode variëren. De leden ontvangen een vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen als bedoeld in de Verordening geldelijke voorzieningen raad- en commissieleden. 

Procedure

U kunt tot en met 25 april 2018 schriftelijk reageren:

  • het College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de wethouder, de heer J.J.G.M. Roeffen, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest
  • per e-mail: wmo@oegstgeest.nl  onder vermelding van “sollicitatie lid Adviesraad Sociaal Domein”.

Op basis van de schriftelijke reacties wordt een selectie gemaakt van personen met wie de wethouder, een ambtenaar en twee leden van de Adviesraad een gesprek zullen hebben. Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op deze pagina.

 Aanvullende informatie over de vacature voor een lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

  • Leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben bewezen kennis van dan wel praktijkervaring met het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, of de Participatiewet
  • Leden hebben binding met Oegstgeest en hebben aantoonbaar binding met minimaal één van de doelgroepen
  • Leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Oegstgeest, samenwerkingspartners, of onderaannemers
  • De leden kunnen luisteren en overleggen; ze zijn niet uit op eigen gelijk, maar zoeken een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Verder durven ze zo nodig tegen te spreken, kunnen ze luisteren naar tegenargumenten en zo nodig eigen ongelijk inzien en toegeven
  • Leden zijn bereid zich gemiddeld een aantal uur per maand in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat zowel om tijd voor de voorbereiding en deelneming aan de vergaderingen als ook voor het actief verzamelen van informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen,, het raadplegen van de achterban en het gezamenlijk formuleren van adviezen. De tijdsbesteding kan per periode variëren
  • De leden nemen actief en regelmatig deel aan de vergaderingen.


 Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met B. van der Slikke- van Agt, gemeente Oegstgeest (telefoonnummer 071- 51 91 441). 

 

 

 

 

Deel op facebook Deel op twitter