Ondernemers

Bestaande en nieuwe landelijke regelingen voor ondernemers

Ondernemers in Oegstgeest ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Meer informatie over de volgende regelingen vindt u op het Coronaloket van de KvK:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en Werkloosheidswet (WW) premiedifferentiatie.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.
 • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Liquiditeitssteun:
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C.
  • Uitstel betalen belasting, verlaging invorderingsrente en belastingrente, aanpassen voorlopige aanslag.
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering.
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
  • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 

Algemene gemeentelijke informatie over het coronavirus vindt u op deze website bij het nieuws en bij veelgestelde vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen, bel dan naar 14071 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of vul het contactformulier in.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel  heeft een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld.

Meer informatie voor werkgevers is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid op de pagina Veelgestelde over coronavirus voor werkgevers.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Oegstgeest de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen. 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

Maatregelen op de werkvloer?

Voor meer informatie over maatregelen die u kunt nemen op de werkvloer verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De poster met aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. Deze poster is ook in andere talen beschikbaar.

Informatie over internationaal zakendoen

Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren), of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

Veel gestelde vragen / FAQ - Algemeen

1. Hoe kan ik als ondernemer compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stil zijn komen te liggen? 

Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel. Zie ook dit nieuwsbericht.

2. Kan ik als horecaondernemer nu wel thuisbezorgd.nl of andere thuisbezorgdiensten inschakelen?

Ja dat mag.

3. Kunnen winkels en supermarkten geopend blijven?

Winkels en supermarkten kunnen open blijven als zij ervoor zorgen dat  iedereen in de winkel zich kan houden aan de veilige afstand van 1,5 meter.  

Ook klanten zelf moeten zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden om veilig te kunnen blijven winkelen.  

Kappers, schoonheidsspecialistes, nagelverzorgers en anderen mogen hun vak tot en met 6 april helaas niet uitoefenen. Verkoop van hun producten – vanuit de winkel of online - kan wel doorgaan. Ook hier moet iedereen zich kunnen houden aan de veilige afstand van 1,5 meter. 

4. Is de weekmarkt open?

Ja vooralsnog is de markt in Oegstgeest nog open. Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Wij vragen u de aangegeven 1,5 meter afstand  in acht te houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

5. Uitstel betaling belastingaanslag in verband met het Coronavirus voor bedrijven en ZZP’ers

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers.
Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020.
Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het BSGR contactformulier en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.


Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

 • de naam van uw bedrijf en
 • uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Let op: mogelijk kruist uw verzoek met een betalingsherinnering, deze laatste kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.

6. Mag ik als horecaondernemer klanten eten laten afhalen bij mijn bedrijf?

Ja dat mag. Alcohol verkopen is niet toegestaan. Let er wel op dat klanten voldoende afstand houden tot elkaar en tot uw personeel. We vragen iedereen zoveel mogelijk rekening te houden m

7. Hoeveel krijg ik vergoed van de loonkosten van mijn personeel bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Dit is een landelijke maatregel ter ondersteuning van ondernemers die gevolgen ondervinden van de corona crisis. Meer informatie hierover is te vinden op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

8. Ik heb een nul-urencontract, kom ik in aanmerking voor de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb (Bbz)?

Nee, mogelijk kan jouw werkgever wel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor jou aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Veel gestelde vragen / FAQ - Coronavirus en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

1. Ik ben ondernemer en heb financiële nood door de maatregelen tegen het coronavirus. Waar kan ik terecht?

Als zelfstandige ondernemer kunt u bellen naar Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam, via 010-498 4777 of u kunt e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld daarbij uw naam, woonadres en geboortedatum. RBZ werkt onder andere voor de gemeenten Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp. Kijk ook op de pagina Coronamaatregelen RBZ (www.rotterdam.nl/rbzcorona). Let op! Door de huidige drukte bij de RBZ is het niet altijd mogelijk uw vraag snel te beantwoorden. RBZ doet zijn best iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. Als u een algemene vraagt heeft kunt u ook altijd even bellen met de gemeente.

2. Mijn financiële nood is hoog. Word ik snel geholpen?

Als duidelijk is dat u door de coronamaatregelen in financiële nood bent, kunt u een versnelde aanvraag Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) doen bij RBZ. Het is erg druk bij RBZ. We begrijpen dat u snel hulp wilt. Zij doen hun best u zo snel mogelijk te woord te staan.

3. Hoe lang kan ik gebruikmaken van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Afhankelijk van uw situatie kunt u deze uitkering gedurende drie maanden ontvangen. In sommige gevallen keert de gemeente een voorschot uit.

4. Wat gebeurt er als ik een gesprek heb met een consulent van RBZ?

De consulent bespreekt samen met u uw precieze situatie en stelt u een aantal vragen. Er wordt gekeken naar uw financiële omstandigheden en eventuele gezinssituatie. Van de consulent hoort u wat de volgende stappen zijn.

5. Als ik in aanmerking kom voor de versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud, wanneer krijg ik dan mijn geld?

Binnen 4 weken wordt er een besluit genomen op uw aanvraag.  

6. Als ik in aanmerking kom voor de versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud, hoeveel geld krijg ik dan?

Dit is afhankelijk van de gezinssituatie. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Voor een gezin bedraagt dit maximaal ca. € 1500,- per maand (netto).

7. Ik heb een aanvraagformulier ontvangen voor de versnelde aanvraagprocedure. Mag ik het aanvraagformulier doorsturen naar kennissen, familie en/of vrienden?

Dat mag. Hij/zij kan het formulier ook downloaden vanaf de website van RBZ.

8. Kom ik ook in aanmerking voor de versnelde aanvraagprocedure als ik geen jaarcijfers van 2019 kan overleggen?

Het is in principe geen probleem als u (nog) niet beschikt over de jaarcijfers 2019. Wel is het van belang dat u de aanvraag zo compleet mogelijk aanlevert zodat wij het recht op inkomensondersteuning kunnen beoordelen. Van belang is dat u aantoonbaar maakt dat u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat u tenminste 1225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft toegepast. Denk hierbij aan stukken zoals de btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal. Hoe meer bewijsstukken u kunt aanleveren, des te sneller uw aanvraag kan worden behandeld.

9. Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een Tozo volgens de versnelde aanvraagprocedure?

U komt niet in aanmerking voor een uitkering volgens de versnelde aanvraagprocedure als:

 • U of uw partner een inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm.
 • Als u voldoende liquide middelen heeft.
 • Uw problemen niet het gevolg zijn van de maatregelen tegen het Coronavirus.

Mogelijk komt u wel in aanmerking voor de speciale regeling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het voorbereiden is. Hierover wordt snel meer bekend.

10. Ik heb een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud gedaan, maar toch weer werk gevonden. Moet ik dat doorgeven aan RBZ?

Ja, u bent op grond van artikel 17 van de Participatiewet verplicht om deze wijziging door te geven. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in uw privé-, woon-en financiële situatie.

11. Ik heb ook zakelijke lasten. Is er geld beschikbaar om hierin te ondersteunen?

Op grond van het Bbz2004 kunt u een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Net als bij de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud, geldt een afhandelingstermijn van 4 weken.

Daarnaast komt er een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift. Dit is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken (zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis). Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,- voor de periode van drie maanden. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Waar nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

12. Kan ik ook contact opnemen als ik acute financiële problemen heb, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen?

Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de snelle aanvraagprocedure. U kunt dan de reguliere aanvraagprocedure volgen.

13. Ik wil een bedrijf starten vanuit de uitkering. Kan ik een afspraak maken met een starterscoach van RBZ?

Nee. Momenteel richt het RBZ zich op ondernemers die (vanwege de Coronacrisis) in acute financiële nood zitten. Alle andere dienstverlening en trajecten zijn opgeschort tot nader order.

14. Ik wil gebruikmaken van andere regelingen van de overheid. Waar kan ik die vinden?

U kunt kijken op de website van de Kamer van Koophandel. Hier vindt u alle informatie bij het digitale coronaloket.