Dataveiligheid

Eind februari 2016 werd de gemeente Oegstgeest geconfronteerd met een datalek. De melding leidde tot kritische vragen en tot zorgen over de beveiliging van gegevens die de gemeente beheert. Dataveiligheid kwam hierdoor nog hoger op de agenda. De activiteiten, deels al eerder in gang gezet, werden waar nodig aangescherpt of uitgebreid.

De gemeente draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk, veilig en volgens de geldende wet- en regelgeving behandeld en bewaard wordt. Meer over dataveiligheid in Oegstgeest leest u in de onderstaande artikelen. U leest hier ook wat u zelf kan doen als u een vraag heeft of een mogelijk veiligheidsissue wilt melden.