Programmabegroting

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft de Programmabegroting 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college presenteert hiermee een sluitende begroting.

Bijgaande Infographic laat in een oogopslag de programmabegroting van gemeente Oegstgeest zien. De begroting kijkt vooruit naar de komende jaren en geeft uitvoering aan de reguliere gemeentelijke taken en de speerpunten vanuit de Coalitieagenda 2014-2018.

Informatie

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een versie op die vier jaar vooruitblikt. Deze wordt in een tweetal vergaderingen besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. In de regel zijn deze bijeenkomsten begin november.

Archief programmabegrotingen

Oudere begrotingen staan in ons digitaal archief. U komt op de website van Archiefweb. U kiest aan de linkerkant in het scherm in de kalender een datum voor 25 augustus 2015.