Wethouder J.J.G.M. (Jos) Roeffen - 1e loco burgemeester

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Portefeuilles

Recreatie, Cultuur en Cultureel erfgoed

Jeugd en Onderwijs

Sociale zaken en Werkgelegenheid

Milieu en Duurzaamheid

Natuur- en Groenbeleid

Leefomgeving (Beheer en onderhoud openbare ruimte, Infrastructuur, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting)

Ruimtelijke plannen

Dossiers

Buurtverbetering

Nieuw cultuurbeleid

Jeugdwet

Klinkenbergerplas

Participatiewet

Omgevingsvisie/Omgevingswet

Knoop Leiden-West

Gebiedsontwikkeling Nieuw-Rhijngeest

Gebiedsontwikkeling Poelgeest

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

AB Omgevingsdienst West Holland q.q.

Lid van het Dagelijks bestuur van Omgevingsdienst West-Holland

AB werkvoorziening Kust-, Duin- en Bollenstreek q.q.

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Lid College van Advies Schiphol (CvA)

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) - Bestuur