Adviesorganen

  • E-mail pagina
  • Lees voor

College adviescommissies

Er zijn vier (wettelijk verplichte) college adviescommissies. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeesters en wethouders.

Monumentencommissie (domein kunst, cultuur en erfgoed)
Adviesraad Sociaal Domein
Welstandscommissie
Bezwarencommisie

Adviesdomeinen

In Oegstgeest zijn ook deskundigen binnen verschillende adviesdomeinen actief: in informele netwerken worden informatie, kennis en kunde uitgewisseld. Deze commissies zijn zelfstandig en hebben meer autonomie t.a.v. taken, werkwijze en samenstelling.

Binnen deze adviesdomeinen zijn de volgende adviescommissies actief:

Adviescommissie Groen en Natuur (domein groen en natuur)
Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
Seniorenraad (domein sociaal)
Oegstgeester Sportfederatie (domein sport)

 

 

Denk mee met ‘Adviseer ons’!

In Oegstgeest werken deskundigen op het gebied van groen, natuur, sociale  zaken, sport, kunst, cultuur en cultureel erfgoed samen met elkaar en met de gemeente. Dat doen zij in een informeel netwerk waarbinnen informatie, kennis en kunde wordt uitgewisseld. De deskundigen maken deel uit van zogeheten adviesdomeinen. Deze adviesdomeinen (voormalige college-adviescommissies) adviseren de gemeente bij haar plannen. Op het online platform ‘Adviseer ons’ is meer informatie te vinden over de activiteiten van de adviesdomeinen. Dit platform staat open voor iedereen die wil meedenken over een mooier Oegstgeest en de plannen van de gemeente.

De adviesdomeinen en de gemeenten willen u dan ook van harte uitnodigen om via dit platform met ons mee te denken en te reageren op onze plannen en vragen!