Wie mag stemmen?

  • E-mail pagina
  • Lees voor

U bent kiesgerechtigd voor het referendum als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) in de basisregistratie personen staat ingeschreven;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.