Veel gestelde vragen

 • E-mail pagina
 • Lees voor
 • Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wanneer het raadgevend referendum?

Beide verkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018.

 • Waarover gaan de gemeenteraads verkiezingen?

Op 21 maart 2018 kiest u, samen met de andere kiezers van de gemeente Oegstgeest, de leden van de Gemeenteraad. Na de verkiezingen onderhandelen de partijen om een college van Burgemeester en wethouders te vormen.

 • Waarover gaat het raadgevend referendum?

Op 21 maart 2018 kiest u of u voor of tegen de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bent, ook wel sleepwet genoemd.
Deze wet geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten.

 • Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Uw legitimatiebewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn, u kunt dan met het legitimatie bewijs stemmen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waar op staat ‘geldig tot 21 maart 2013’ of elke latere datum.

Is het legitimatiebewijs langer dan 5 jaar verlopen dan kunt alleen met een schriftelijke volmacht uw stem uitbrengen.

 • Ik ben mijn stempas kwijt/ Ik heb geen stempas ontvangen.

U kunt tot dinsdag 20 maart 12.00 uur aan de balie van Publieksaken een vervangende stempas aanvragen. U heeft hierbij een geldig legitimatiebewijs nodig.
Een schriftelijk verzoek met kopie van een geldig legitimatiebewijs moet vóór 16 maart 2018 bij de afdeling Burgerzaken binnen zijn. U ontvangt de vervangende stempas via de post.

 • Waar kan/moet ik stemmen?

Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt aangegeven. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u in ieder stembureau in Oegstgeest uw stem uitbrengen.

Voor het raadgevend referendum kunt u in ieder stembureau in Nederland terecht. Let op: Als u buiten Oegstgeest wil stemmen heeft u een kiezerspas nodig, de kiezerspas wordt éénmalig verstrekt.

 • Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet buiten de gemeente Oegstgeest uw stem uitbrengen. Het aanvragen van een kiezerspas is dus niet mogelijk. Met uw stempas mag u wel  in alle stembureaus in Oegstgeest uw stem uitbrengen.

Voor het raadgevend referendum kunt u wel buiten de gemeente Oegstgeest uw stem uitbrengen. U dient hiervoor een kiezerspas aan te vragen. Met een kiezerspas kunt u in ieder stembureau in Nederland uw stem uitbrengen.

 • Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

U kunt de kiezerspas schriftelijk aanvragen, het verzoek moet uiterlijk 16 maart ontvangen zijn.
U kunt de kiezerspas persoonlijk aanvragen aan de balie, u moet uw stempas meebrengen, dit kan tot uiterlijk  dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur.
De kiezerspas wordt éénmalig verstrekt en is alleen mogelijk voor het Raadgevend Referendum.

 • Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

Alle stembureaus in Oegstgeest zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

 • Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uiterlijk 7 maart 2018 uw stempas.

 

 • Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst?

De kandidatenlijst ontvangt u uiterlijk 19 maart 2018.