Hoe kan ik stemmen?

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Stempas

Om overal in Oegstgeest te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling publiekszaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer in Oegstgeest machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden. Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau.

Uw legitimatiebewijs mag op 21 maart maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Wat zijn de voorwaarden?

●    De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Oegstgeest;
●    De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn/haar eigen stem;
●    De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 16 maart 2018 zijn ontvangen door de afdeling publiekszaken. Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit te brengen.
Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

●    De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Oegstgeest
●    De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
●    De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
●    Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Voor wie is het?

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijke volmachtbewijs toegestuurd.  U kunt een aanvraagformulier aanvragen of afhalen bij de afdeling publiekszaken. Telefonisch bereikbaar onder nummer 14071.

Belangrijke informatie