Overige afvalsoorten

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Klein chemisch afval, bouw- en sloopafval, naaldencontainer, bedrijfsafval, asbest. Lees hoe u dit afval opruimt.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Voorbeelden zijn: lege batterijen, medicijnen, lampen en fotochemicaliën. Dit afval levert u in bij de milieustraat of bij de winkel/apotheek waar u de producten heeft gekocht. 

Elektrische apparaten (wit- en bruingoed)

U kunt een oud of kapot apparaat gratis inleveren bij de winkelier als u een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt. Dit heet de oud-voor-nieuw-regeling. Het apparaat wordt dan milieuvriendelijk verwerkt. U hoeft daarvoor niets te betalen.

Daarnaast hebben veel winkels een inleverbak voor kleinere elektrische apparaten. Deze mag u ook gebruiken zonder dat u een nieuw apparaat koopt.

Oude elektrische apparaten (ook wel bekend als wit- en bruingoed) kunt u ook inleveren op de milieustraat of laten ophalen door kringloopwinkel Het Warenhuis. Het Warenhuis heeft als doel om zoveel mogelijk oude elektrische apparaten op te knappen en weer te verkopen of onderdelen te gebruiken, maar ook niet meer bruikbare elektrische apparaten kunt u op deze manier inleveren. Een afspraak voor de inzameling van elektrische apparaten door het warenhuis kunt u maken via telefoonnummer (071) 524 00 60 (Alleen op werkdagen) of via info@kringloopwarenhuis.nl.

Soms is iets kapot en weet u niet hoe u het kan repareren. Anderen weten dat misschien wel. Bij de vrijwilligers van Repair Café Oegstgeest krijgt u praktische hulp, advies en meer kijk op de zaak.

Bouw- en sloopafval en grond

U kunt uw bouw- en sloopafval niet bij de gemeente kwijt. U kunt uw puin zelf brengen naar een puinverwerker. Dit geldt eveneens voor dakbedekking en grond. Puinverwerkers in de buurt zijn:

Daarnaast zijn bij diverse bouwmarkten grote zakken te koop voor tijdelijke opslag van uw puin. Deze zakken kunt u thuis voor de deur plaatsen. De mogelijkheid bestaat de zak te laten ophalen door een puinverwerkingsbedrijf.

Container, steiger of ander object (tijdelijk) plaatsen op openbare weg

Als u gebruik maakt van een container en deze op de openbare weg wilt plaatsen, dan betaalt u precariobelasting aan de gemeente. Het melden van het (tijdelijk) plaatsen van een container, steiger of ander object op de openbare weg kunt u online regelen.

Naaldencontainer

Gebruik voor injectienaalden altijd een naaldencontainer, zodat de medewerkers die de naalden inzamelen zich niet kunnen prikken. Naaldencontainers kunt u gratis bij uw apotheek ophalen en inleveren.

Bedrijfsafval

Bedrijven, winkels en instellingen dragen zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

Asbest

Wanneer u asbest wilt verwijderen moet u een sloopmelding doen. Meer informatie daarover vindt u bij de Omgevingsvergunning. Ook een onderneming moet altijd een sloopmelding voor het slopen van asbest doen.

Asbest verpakken en verwijderen

Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Het is belangrijk om:

  • het geheel nat te spuiten
  • delen intact te laten (niet zagen, breken, spijkeren enzovoorts)
  • persoonlijke bescherming te dragen (mondkapje, na gebruik mee afvoeren) 

Asbest aanbieden op de milieustraat

Asbest mag niet worden aangeboden als huisvuil of grofvuil. Onder een aantal voorwaarden kunt u als particulier zelf asbest deponeren in de daarvoor bestemde container bij de milieustraat op de gemeentewerf:

  • Maximaal 35 m²
  • Het materiaal moet onbeschadigd zijn (niet verweerd, gebroken, gescheurd, gezaagd, gespijkerd of verlijmd). Geschroefd mag wel mits de schroeven zonder beschadiging te verwijderen zijn
  • Afkomstig uit een particulier huishouden en thuis al natgemaakt, verpakt in plastic zakken die bestemd zijn voor asbesthoudend materiaal (goedgekeurd en voorzien van certificering). Deze zakken zijn gratis op te halen voor particulieren op de milieustraat en hebben een afmeting van 80 x120 cm.