Voor de  Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 houden we rekening met de maatregelen van het coronavirus. We zorgen ervoor dat het stemmen veilig kan gebeuren voor zowel de kiezers als de stembureauleden.

Zo ontvangt u bij uw stempas een gezondheidscheck. Gaat u stemmen in een stembureau? Doe dan vooraf de gezondheidscheck. Als u niet alle vragen met “nee” kunt beantwoorden, mag u niet stemmen in een stemlokaal. Ook zijn de stembureaus 'coronaproof' ingericht.

  • Alle kiezers moeten bij de ingang hun handen desinfecteren.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht, ook voor de stembureauleden.
  • U krijgt een eigen rood potloodje
  • Er worden kuchschermen geplaatst tussen kiezers en de stembureauleden. 

Andere maatregelen die genomen zijn:

  • Vervroegd stemmen
  • Briefstemmen

Vervroegd stemmen

Er kan gestemd worden op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021. Voor het vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart zijn 2 stemlokalen in Oegstgeest open. Deze mogelijkheid om vervroegd te stemmen is bedoeld voor de kiezers in de risicogroepen.

Op woensdag 17 maart zijn 14 stemlokalen open.  Voor alle dagen geldt dat u kunt stemmen in een willekeurig stembureau in Oegstgeest.

Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief hun stem uitbrengen. Stemmen per brief geeft hen de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. De kiezers van 70 jaar en ouder hebben ook de mogelijkheid om de briefstem in te leveren bij een speciaal afgiftepunt. Lees meer informatie over briefstemmen op onze website.