U mag in de gemeente Oegstgeest stemmen als u:

  • in Oegstgeest woont en daar op 9 oktober 2023 staat ingeschreven;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing en niet uitgesloten van het kiesrecht.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 8 november 2023.