Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten hiervoor ondersteuningsverklaringen inleveren. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij.

Wilt u een politieke partij steunen, dan kunt u van 25 september tot en met 9 oktober 2023 een ondersteuningsverklaring bij de publieksbalie van het gemeentehuis inleveren.

Hoe werkt het

  • De ondersteuningsverklaring (Model H 4) ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker. Vergeet niet om uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij. De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken. 
  • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd en woont in Oegstgeest.
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker.
  • U mag niet meer dan 1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.
  • U neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.

Aanvraag

Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Wij zijn hiervoor geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 13.00 uur.