Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de begroting blijkt dat Oegstgeest financieel gezond is. We verwachten 2022 en de drie jaren daarna af te sluiten met een overschot.

Portefeuillehouder Financiën Matthijs Huizing: “De afgelopen jaren hebben we de schuld van de gemeente naar een laag niveau weten te brengen. Dat geeft ons gelukkig de ruimte voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en de openbare ruimte. Desondanks zullen we behoedzaam moeten zijn om te voorkomen dat de schuld weer teveel oploopt”.

De begroting is ook te vinden via: www.oegstgeest.nl/programmabegroting2022

Informatie

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een versie op die vier jaar vooruitblikt. Deze wordt in een tweetal vergaderingen besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. In de regel zijn deze bijeenkomsten begin november.

Archief programmabegrotingen

Oudere begrotingen staan in ons digitaal archief. U komt op de website van Archiefweb.