Oegstgeest investeert fors in onderhoud en woningbouw

Aan de slag voor Oegstgeest. Dat is waar het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest de komende vier jaar voor staat en dat komt tot uitdrukking in deze eerste concept- programmabegroting van dit college. De komende periode wordt er fors geïnvesteerd om noodzakelijk achterstallig onderhoud uit te voeren én om ervoor te zorgen dat Oegstgeest uitdagingen als de wooncrisis, de energietransitie en de klimaatverandering het hoofd kan bieden. Dat gaat dit college nadrukkelijk niet alléén doen, maar in samenwerking met haar partners en inwoners van Oegstgeest.

Bekijk hier de programmabegroting

  Behandeling van de begroting

  Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een versie op die vier jaar vooruitblikt. Deze wordt in een tweetal vergaderingen besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. In de regel zijn deze bijeenkomsten begin november.

  De behandeling van de begroting in de gemeenteraad staat gepland voor de volgende 2 data:

  • 3 november 2022
  • 8 november 2022

  Archief programmabegrotingen

  Oudere begrotingen staan in ons digitaal archief. U komt op de website van Archiefweb.