Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft de Programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college presenteert hiermee een sluitende begroting.  De begroting kijkt vooruit naar de komende jaren en geeft uitvoering aan de reguliere gemeentelijke taken en de speerpunten vanuit de Coalitieagenda 2018-2022.

Informatie

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders een versie op die vier jaar vooruitblikt. Deze wordt in een tweetal vergaderingen besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. In de regel zijn deze bijeenkomsten begin november.

Archief programmabegrotingen

Oudere begrotingen staan in ons digitaal archief. U komt op de website van Archiefweb. U kiest aan de linkerkant in het scherm in de kalender een datum voor 25 augustus 2015.