De monumentencommissie is verplicht ingesteld op grond van de Monumentenwet om het college van burgemeester en wethouders te adviseren.

Werkwijze

De monumentencommissie adviseert het college over aanvragen van vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van beschermde rijks-, en gemeentelijke monumenten.

Ook adviseert de monumentencommissie het college over andere onderwerpen die betrekking hebben op de monumentenzorg, bijvoorbeeld beschermde gemeentelijke monumenten, beschermde dorpsgezichten en archeologie.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn van 16.00 - 18.00 uur en vinden in principe elke laatste woensdag van de maand plaats in de Trouwzaal van het gemeentehuis van Oegstgeest. We melden op deze pagina wanneer de vergaderingen er zijn en waar. Indien de vergadering niet doorgaat melden we dat ook op deze pagina.

Samenstelling

Voorzitter, de heer G.P.I.M. Wuisman
Secretaris, mevrouw I.J. Pijper (Gemeente Oegstgeest)
Leden, de heer F.H. Robers, W.L.P. van Nieuwland, P.J.A. Rietbroek, F.H. Lugt