De bezwaarschriften in Oegstgeest worden behandeld door de Regionale commissie bezwaarschriften Servicepunt71.

Hoe werkt het?

De Commissie is onafhankelijk en adviseert de bestuursorganen (gemeenteraad, college van B&W en burgemeester) over de afhandeling van bezwaarschriften. De Commissie is niet bevoegd advies uit te brengen over bezwaarschriften met betrekking tot WOZ-waardebeschikkingen. De Commissie bestaat uit achttien leden, die geen enkele binding met de gemeente hebben (behalve het feit dat enkele leden in Oegstgeest wonen).

Tijdens de zittingen is niet de gehele Commissie aanwezig, maar een Kamer uit de Commissie, bestaande uit drie leden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De hoorzittingen van de Commissie worden in de regel eens in  week op vrijdag gehouden. De zittingen worden aangekondigd in de Oegstgeester Courant en op de website van de gemeente.

Na het uitbrengen van het advies van de Commissie neemt het bestuursorgaan een besluit over het bezwaar.