Stamboomonderzoek kunt u doen aan de hand van informatie uit het gemeentearchief. Deze informatie is te vinden in akten en registers over personen. De meeste bronnen voor stamboomonderzoek zijn in kopievorm beschikbaar, meestal micro-fiches. Bezoekers kunnen deze zelfstandig raadplegen. Neem contact op via 14071 voor een afspraak, of vul het digitale formulier in.

Wat u moet weten

  • Stamboomonderzoek in het gemeentearchief is mogelijk wanneer de medewerker oud-archief aanwezig is, op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
  • Het is handig als u al over zoveel mogelijk gegevens beschikt wanneer u stamboomonderzoek komt doen. Thuis kunt u vooronderzoek verrichten via WieWasWie, een landelijk genealogisch zoekprogramma. Ook kunt u een aantal Oegstgeester archieftoegangen downloaden.
  • In het gemeentearchief van Oegstgeest bevinden zich behalve de akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw- en begraafboeken nog andere bronnen die genealogisch interessante gegevens kunnen opleveren.

Beperkingen openbaarheid

Aan de openbaarheid van sommige stukken zijn beperkingen gesteld:

  • geboorteakten blijven 100 jaar gesloten
  • huwelijksakten blijven 75 jaar gesloten
  • overlijdensakten blijven 50 jaar gesloten
  • bevolkingsregisters vanaf 1932 zijn met beperkingen openbaar